Πρόσκληση Σύγκλησης 7ης Συνεδρίασης 9 Μαρτίου   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 9η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα
Περισσοτερα
Πρόσκληση σύγκλησης 5ης συνεδρίασης   Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 26η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30
Περισσοτερα
Πρόσκληση σύγκλησης 3ης συνεδρίασης 3/2/2020   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 3η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30
Περισσοτερα
Πρόσκληση σύγκλησης 34 συνεδρίασης   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 25η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της
Περισσοτερα
Πρόσκληση σύγκλησης 37ης έκτακτης συνεδρίασης 2019   Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 11η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα
Περισσοτερα
Πρόσκληση σύγκλησης 33ης Συνεδρίασης   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 25η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της
Περισσοτερα
Πρόσκληση σύγκλησης 28ης Συνεδρίασης Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 14η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας
Περισσοτερα
Πρόσκληση σύγκλησης 27ης Συνεδρίασης Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 7η του μηνός Oκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας
Περισσοτερα

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας που αφορά την «Συντήρηση Αντλιών Γεωτρήσεων». Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας για το…

Περισσοτερα