Ο Δήμαρχος του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους…

Περισσοτερα
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογήαναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.
Περισσοτερα

Ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή με τ΄ ανταλλακτικών των οχημάτων με αρ. Κυκλ. ΚΗΗ-5745 , ΚΗΥ-6588 , ΚΗΟ-4209…

Περισσοτερα

Ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων με αρ. κυκλ. ΜΕ-85852 , KHΟ-4244 ,…

Περισσοτερα

Ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας « επισκευή και συντήρηση με τ’ ανταλλακτικών του οχήματος με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 5745» για ένα…

Περισσοτερα

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια ανταλλακτικών – αναλώσιμων μηχανημάτων πρασίνου», με διάρκεια υλοποίησης 2 (δύο) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες του…

Περισσοτερα