Σε Οικονομική Ενίσχυση της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ελλάδας και σε αποστολή Ανθρωπιστικής Βοήθειας προς τον πληττόμενο Λαό του Αρτσάχ θα προχωρήσει ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη. Μετά την τακτική…

Περισσοτερα
Mε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού
Περισσοτερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την κάλυψη, με απόσπαση τέσσερις (4) θέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων…

Περισσοτερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια Χημικών υλικών για τις ανάγκες των κολυμβητικών δεξαμενών ΔΑΚ – ΠΛΑΤΩΝ του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», με διάρκεια υλοποίησης
Περισσοτερα

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με…

Περισσοτερα

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/Β΄/29-12-2017) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με…

Περισσοτερα
Μετά το τελευταίο δελτίο τύπου του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση της επιδημιολογικής έξαρσης Covid-19,την ανάρτηση του ανωτέρω χάρτη που εντάσσει την Περιφέρεια Νήσων Αττικής (στην οποία ανήκει και
Περισσοτερα
                                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια Φωτιστικών ειδών Εορταστικού Διακόσμου έτους 2020», με διάρκεια υλοποίησης 1 (ένα) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΜΕΛΕΤΗΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΥΠΕΥΘΥΝΗ
Περισσοτερα
                                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών συσκευών ταχογράφων», για 1 (ένα) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Διαχ/σης & Κίνησης Οχημάτων της 
Περισσοτερα