Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών Τα πιστοποιητικά πλησιεστέρων ή εγγυτέρων συγγενών εκδίδονται από Τμήμα Μητρώου, Δημοτολογίου & Πολιτικών Γάμων. Η έκδοση ενός πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών, είναι απαραίτητη μετά από το θάνατο κάποιου,
                                                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας που αφορά τον «Έλεγχο και την Πιστοποίηση των παιδικών χαρών, από διαπιστευμένο φορέα, που βρίσκονται στο Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη»,
Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης με υπολογισμό εμπειρίας & Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων για τον κωδικό θέσης 112 (ΑμεΑ) και τον κωδικό θέσης 113 (ενδυνάμωση - αποκατάσταση κλινικών παθήσεων χρόνιων ή μη) των
banner diavgeia epix open data gis ekloges