Για άλλες αιτίες Σε περιπτώσεις όπως απόκτηση τέκνου εκτός γάμου, προσβολή πατρότητας, υιοθεσία τέκνου κ.α., τα δικαιολογητικά διαφέρουν για κάθε περίπτωση και κρίνεται σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή
banner diavgeia open data gis ekloges