ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας που αφορά την «Ομαδική ασφάλιση νηπίων και βρεφών των Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών του Δήμου Νίκαιας –…