Άδεια γάμου για αλλοδαπούς κατοίκους εξωτερικού Αν οι αλλοδαποί, κάτοικοι εξωτερικού, επιθυμούν να τελέσουν γάμο στην Ελλάδα, απαιτείται: 1. Άδεια γάμου από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, μεταφρασμένη και
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού αποχιονισμού για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκληθούν στη ζωή των Δημοτών λόγω παγετού και χιονοπτώσεων», με διάρκεια
Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων ΙΔΟΧ" , της με αριθμ. πρωτ. 788/12-01-2021 ανακοίνωσης του Δήμου μας, για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με
banner diavgeia epix open data gis ekloges