Ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος Για χορήγηση του εικδικού βηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να ασυμπληρώσετε την αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ, και η οποία θα συνοδεύεται