Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης 2020 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από το
Περισσοτερα
Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης 2019 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί την  Δευτέρα 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από το
Περισσοτερα
Πρόσκληση σύγκλησης 15ης συνεδρίασης 4 Μαϊου Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς 15η Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄55) και με τη με αρ. πρωτ: 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο του Υπουργείου
Περισσοτερα
Πρόσκληση σύγκλησης 14ης συνεδρίασης 27 Απριλίου   Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς 14η Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄55) και με τη με αρ. πρωτ: 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο του
Περισσοτερα
Πρόσκληση σύγκλησης 11ης συνεδρίασης 7 Απριλίου   Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς 11η Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄55) και με τη με αρ. πρωτ: 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο του
Περισσοτερα
Πρόσκληση σύγκλησης 12ης συνεδρίασης 9 Απριλίου   Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς 12η  Έκτακτη Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄55) και με τη με αρ. πρωτ: 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο
Περισσοτερα
Πρόσκληση Σύγκλησης 7ης Συνεδρίασης 9 Μαρτίου   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 9η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ.
Περισσοτερα
Πρόσκληση σύγκλησης 6ης συνεδρίασης   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 3η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  6ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  Θέμα 1ο : Απόφαση σχετικά
Περισσοτερα
Πρόσκληση σύγκλησης 5ης συνεδρίασης   Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 26η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’
Περισσοτερα
banner diavgeia ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 2020 2023 open data Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Πρόγραμμα ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην τοπική κοινωνία