ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την  παροχή υπηρεσίας που αφορά την «Διαγράμμιση οδοστρωμάτων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», με διάρκεια υλοποίησης 6 (έξι) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΜΕΛΕΤΗΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Περισσοτερα
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας που αφορά τον «Ποιοτικό έλεγχο δειγμάτων νερού των κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και του νερού των ντους, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ», με διάρκεια υλοποίησης δώδεκα (12) μήνες (εκτός του μήνα Αυγούστου κατά τον οποίο το κολυμβητήριο παραμένει κλειστό για τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΕΧΝΙΚΗ
Περισσοτερα
Ο Δήμος Νίκαιας- Αγ. Ιωαν. Ρέντη Διακηρύσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ THN ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Δ.Α.Κ. ΠΛΑΤΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας 667.338,71 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α. 24%)   Διευκρίνηση σχετικά με το διαγωνισμό Ο διαγωνισμός έχει Α.Α. 88360,1   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΤΕΥΔΜΕΛΕΤΗΚΑΤΟΨΗ
Περισσοτερα
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Τροφίμων (παντοπωλείο, κρεοπωλείο, κατεψυγμένα, οπωροπωλείο), καφέ αφεψημάτων και αναψυκτικών – ποτών για ένα (1) έτος, για την κατηγορία 1 (Α-Β) «Τρόφιμα», κατηγορία 2 «Κρεοπωλείο», Κατηγορία 3 «Κατεψυγμένα», Κατηγορία 4 «Οπωροπωλείο», Κατηγορία 6 «Καφές/αφεψήματα» και την Κατηγορία 7
Περισσοτερα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το αρ. 67 του Ν3852/2010, την από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»
Περισσοτερα
banner diavgeia ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 2020 2023 open data Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Πρόγραμμα ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην τοπική κοινωνία