Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΚΔΒΜ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 5 /9/ 2022

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Νίκαιας–Αγ.Ι.Ρέντη

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Νίκαιας–Αγ.Ι.Ρέντη, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νίκαιας–Αγ.Ι.Ρέντη στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νίκαιας–Αγ.Ι.Ρέντη μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΤΗΛΕ-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1. Επεξεργασία κειμένου –Διαδίκτυο (Ι) 50 Χ
2. Υπολογιστικά Φύλλα –Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50 Χ
3. Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωση (social media) 25 Χ
4. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25 x
5. Δημιουργία Ιστοσελίδας 50 x
6. Ηλεκτρονική εφημερίδα 50 x
7. Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25 x χ
8. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός

εκφοβισμός, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)

25 x χ
9. Φωτογραφία 25 χ
10. Βασικά Αγγλικά Α1 50 x x
11. Βασικά Αγγλικά Α2 50 x x
12. Βασικά Ιταλικά Α1 50 x x
13. Βασικά Ιταλικά Α2 50 x x
14. Βασικά Ισπανικά Α1 50 Χ Χ
15. Βασικά Ισπανικά Α2 50 Χ Χ
16. Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25 x x
17. Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 x x
18. Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 x x
19. Εκπαίδευση μεταναστών:

Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδοαρχάριους              (όσοι δεν έχουν κατακτήσει όλες τις

γλωσσικές δεξιότητες της ελληνικής γλώσσας)

125 X
20. Εκπαίδευση μεταναστών:

Επίπεδο Α2: Απευθύνεται σε όσους έχουν κατακτήσει, σε επίπεδο αρχαρίων, όλες τις γλωσσικές

δεξιότητες της ελληνική γλώσσας

175 Χ
21. Εκμάθηση Ποντιακής  Διαλέκτου 150 X

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα (εξ αποστάσεως και διά ζώσης) μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλέφωνα : 2104919947, 2104911257

Αιτήσεις συμμετοχής: α) Διά ζώσης, Αχιλλέως 15, ΤΚ. 18454, Νίκαια, ώρες:  09:00 -14:00

                                      Β) Διαδικτυακά,  στο email : kdvm.nikaia.rentis@gmail.com     

Πληροφορίες για τις θεματικές ενότητες: https://kentradiaviou.gr/thematikes-enotites/

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

 

 

Author

Comments are closed.