ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης και σπρέι διαγράμμισης»,
για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αδειοδοτήσεων Υπαίθριων Αγορών και Συναφών
Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Νίκαιας –
Αγ.Ι.Ρέντη, με διάρκεια υλοποίησης έως 31/12/2022.

Author

Comments are closed.