Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες των συνεργείων της Διεύθυνσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου», με διάρκεια υλοποίησης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης».

Author

Comments are closed.