Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για την μίσθωση  σχολικού κυλικείου του 4ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ που βρίσκεται επί της οδού Μπελογιάννη 132Α & Ολυμπίας 1 Νίκαια , για εννέα (09) έτη, σύμφωνα τις διατάξεις της υπ΄αρ.  64321/Δ4/16-5-2008 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 1003/30-5-2008 τ.Β΄), που αφορά την λειτουργία κυλικείων Δημόσιων Σχολείων, η οποία τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010  Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα “ λειτουργία κυλικείων Δημόσιων Σχολείων” (ΦΕΚ 2646/Τ.Β΄/25-8-2016-αρ. Απόφασης Φ2/1553/129578/Δ1).

Τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής

επί της οδού Αχιλλέως 15-Νίκαια, από τον/την ίδιο/α ,τον/την ενδιαφερόμενο/νη τις εργάσιμες μέρες για το διάστημα από ΤΡΙΤΗ 08-12-2020   έως και  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-01-2021  και ώρα από 08:00 πμ. έως και  15:00

Author

Comments are closed.