Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου

 

Πρόεδρος: Ζαχαρόπουλος Πρόδρομος

Αντιπρόεδρος: Λιντζέρης Αντώνης

Γραμματέας: Ιωαννίδου Σταματία

Διεύθυνση: Γερ. Γρεβενών 5-7, Νίκαια, 1ος όροφος

Τηλ: 213 2075 392, 213 2075 393

email: dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr