ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10, ΝΙΚΑΙΑ
4ος όροφος
ΤΗΛ. : 213 2075307
 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Δ/ΝΣΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10, ΝΙΚΑΙΑ
4ος όροφος
ΤΗΛΕΦΩΝΑ :  2132075358 , 2132075274

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  (Πατήστε εδώ για για περισσότερα…)
Δ/ΝΣΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10, ΝΙΚΑΙΑ
4ος όροφος
ΤΗΛΕΦΩΝΑ :  2132075312 ,  2132075273
Δ/ΝΣΗ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10, ΝΙΚΑΙΑ
4ος όροφος
ΤΗΛΕΦΩΝΑ :  2132075307 ,2132075263