Δικαιολογητικά Μετατόπισης Περιπτέρου

Χρειάζεται η προσκόμιση δύο (2)  αναλυτικών τοπογραφικών διαγράμματων του κουβουκλίου, της ανάπτυξης αυτού καθώς και του περιβάλλοντος χώρου και των οδών που βρίσκονται περιμετρικά του.