Δικαιολογητικά βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας

Δικαιολογητικά βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, σύμφωνα με Ν. 4849/2021 για τη συμμετοχή μου στις εμποροπανηγύρεις και λοιπές οργανωμένες αγορές όλης της χώρας.

1.βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS

 2.βεβαίωση ΑΜΚΑ  και Ασφαλιστικού φορέα

3.βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή   βεβαίωση απαλλαγής από την αρμόδια φορολογική αρχή

4.πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 67του Ν. 4849/2021

 5.Αριθμός κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ σε ισχύ του προς χρήση οχήματος

 6.Πιστοποιητικό υγείας όπου απαιτείται

 7.φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά περίπτωση

 8.άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση

 9.έντυπο Ε1 ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας