Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση: Γερβασίου Γρεβενών 5-7 Νίκαια α΄ όροφος

Τηλέφωνα: 213 2075 215,213 2075 207

e-mail: dtexniki@nikaia-rentis.gov.gr

Για την ανανέωση άδειας στάθμευσης αναπηρικού οχήματος θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ στην οποία θα επισυνάπτονται τα παρακάτω έγγραφα. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:…

Περισσοτερα

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την ΑΑίτηση Κατασκευής εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση για να συνδεθεί το ακίνητό σας με το δίκτυο υπονόμων. Αίτηση Υπεύθυνη…

Περισσοτερα
Απαιτούμενα μέτρα οδικής ασφάλειας: Τα αναφερόμενα στην υπόψη Υπ. Απόφαση. Αντίγραφο της άδειας πρέπει να διαβιβαστεί στο αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την εκτέλεση της διαδρομής από το
Περισσοτερα
Βεβαίωση ονομασίας οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων Η αλλαγή ονομασίας οδού & λοιπών κοινοχρήστων χώρων γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεδομένου ότι αλλαγές αυτές επιφέρουν αναστάτωση. Η διαδικασία καθορισμού /
Περισσοτερα
Βεβαίωση αρίθμησης ακινήτων Για Χορήγηση Βεβαίωσης για ακριβή διεύθυνση ακινήτου ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει στην Τεχνική Υπηρεσία (Γρεβενών 5 - 7 Νίκαια α' όροφος), την αίτηση που μπορείτε να
Περισσοτερα
Άδεια παραχώρησης χώρου στάθμευσης σε οχήματα ατόμων με αναπηρία Αίτηση παραχώρησης χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος. Συμπληρώνετε την αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω και μαζί με τα παρακάτω συνημμένα την
Περισσοτερα
Άδεια Τομής - Παράταση Άδειας Τομής   Σχέδιο Κανονισµού για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών κάθε είδους τοµών επί οδοστρωµάτων για την διέλευση υπογείων δικτύων των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας. Loading...
Περισσοτερα