Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,

άνω των ορίων,  μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου για  την  «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος» για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Νίκαιας –

Αγ. Ι. Ρέντη συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους €248.373,77 (Διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών)συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% για ένα (1) ημερολογιακό έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
Author

Comments are closed.