Α.με.Α.

O πολιτισμός και η ποιότητα ζωής μιας κοινωνίας συνδέονται άμεσα με τον σεβασμό των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων. Η καταπολέμηση του κοινωνικού ρατσισμού και ο σεβασμός της διαφορετικότητας του άλλου επιβάλλει την ισότιμη αντιμετώπιση και την φροντίδα των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Ο Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη στη προσπάθεια αυτή  σεβόμενος τα άτομα με αναπηρία εφαρμόζει σειρά μέτρων όπως: δωρεάν μετακίνηση -κατόπιν ραντεβού- με ειδικά διαμορφωμένο όχημα για μεταφορά σε νοσηλευτικά ιδρύματα.,ΚΑΠΗ, κλπ.

Στην Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου μας υπάρχει ειδικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης-Ενδυνάμωσης και δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες  που  είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου μας.

Στα τμήματα του Πολιτισμού   ΑμεΑ  με Ποσοστό Αναπηρίας άνω των 67% με εισόδημα έως 15.000€  πληρώνουν μόνο εγγραφή και συμμετέχουν δωρεάν στα τμήματα. ενώ με εισόδημα έως 20.000 € πληρώνουν εγγραφή και έχουν έκπτωση 30% στα δίδακτρα όλων των Εργαστηρίων και Σχολών.