ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΛΗΞΗ ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως πέντε (5) μηνών και με λήξη όχι πέραν της
31/10/2023, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη

 

Αιτήσεις από 07/06/2023 έως και 11/06/2023, στο Γραφείο ΄Εκτακτου και ΙΔΑΧ Προσωπικού του Δήμου (Π.Τσαλδάρη 10  – 3ος Όροφος- ΝΙΚΑΙΑ)  ή  στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας prosopiko_ekt@nikaia-rentis.gov.gr

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Author

Comments are closed.