Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  παροχή υπηρεσίας που αφορά την «Συντήρηση των μηχανημάτων κήπου που βρίσκονται στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», με διάρκεια υλοποίησης έως 31/12/2021.

Author

Comments are closed.