ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια και διενέργεια γρήγορου Τεστ (Rapid test) αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του ιου covid-19», για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, με διάρκεια υλοποίησης έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου.

Author

Comments are closed.