Ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή με τ΄ ανταλλακτικών των οχημάτων με αρ. Κυκλ. ΚΗΗ-5745 , ΚΗΥ-6588 , ΚΗΟ-4209…

Περισσοτερα
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 με σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/23-7-2013 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του Ν 4555/19-7-18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 12 του Ν. 4623/19   Σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη
Περισσοτερα
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 10 -12-2019 και ώρα 21.30 μ.μ. στο Δημαρχείο Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, με τα εξής θέματα:   Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη
Περισσοτερα

Ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων με αρ. κυκλ. ΜΕ-85852 , KHΟ-4244 ,…

Περισσοτερα

Ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας « επισκευή και συντήρηση με τ’ ανταλλακτικών του οχήματος με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 5745» για ένα…

Περισσοτερα

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια ανταλλακτικών – αναλώσιμων μηχανημάτων πρασίνου», με διάρκεια υλοποίησης 2 (δύο) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες του…

Περισσοτερα