Category

Εργα & Προμηθειες

Category

Περιληπτική Διακήρυξη Διακήρυξη Απόφαση Ο.Ε. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης Μελέτη

Περισσοτερα

Διακήρυξη Απόφαση 60/2023 Οικονομικής Επιτροπής Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης Τεχνική Περιγραφή

Περισσοτερα
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για την ανάθεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις
Περισσοτερα
Ο Δήμος Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙIΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 2019» Εκτιμώμενης αξίας 403.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% αξίας 96.774,19€ ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
Περισσοτερα
                                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού αποχιονισμού για την αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να προκληθούν στους δημότες Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», με
Περισσοτερα
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Τροφίμων (παντοπωλείο, κρεοπωλείο, κατεψυγμένα, οπωροπωλείο), καφέ αφεψημάτων και αναψυκτικών – ποτών για
Περισσοτερα

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια υλικών για την διαμόρφωση της πλατείας Άνω Νεάπολης», με διάρκεια υλοποίησης 1 (ένα) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Περισσοτερα