Category

Εργα & Προμηθειες

Category

Διακήρυξη Απόφαση 60/2023 Οικονομικής Επιτροπής Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης Τεχνική Περιγραφή

Περισσοτερα
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για την ανάθεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ.2α και του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
Περισσοτερα
Ο Δήμος Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙIΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 2019» Εκτιμώμενης αξίας 403.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% αξίας 96.774,19€ ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΜΕΛΕΤΗΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΟΡΟΙΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ
Περισσοτερα
                                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού αποχιονισμού για την αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να προκληθούν στους δημότες Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», με διάρκεια υλοποίησης ένα (1) έτος από την σχετική Απόφαση Ανάθεσης. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Περισσοτερα
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Τροφίμων (παντοπωλείο, κρεοπωλείο, κατεψυγμένα, οπωροπωλείο), καφέ αφεψημάτων και αναψυκτικών – ποτών για ένα (1) έτος, για την κατηγορία 1 (Α-Β) «Τρόφιμα», κατηγορία 2 «Κρεοπωλείο», Κατηγορία 3 «Κατεψυγμένα», Κατηγορία 4 «Οπωροπωλείο», Κατηγορία 6 «Καφές/αφεψήματα» και την Κατηγορία 7
Περισσοτερα

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια υλικών για την διαμόρφωση της πλατείας Άνω Νεάπολης», με διάρκεια υλοποίησης 1 (ένα) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Περισσοτερα