Αη Βασίλης θα γίνουν και δώρα θα τους στείλουν γιατί η αγάπη πανδημία δεν γνωρίζει. Τα μέλη των ΚΑΠΗ Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη στηρίζουν τα παιδιά του ιδρύματος «ΜΗΤΕΡΑ». Η αρμόδια Διεύθυνση Ισότητας και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου συμμετέχει στην αλυσίδα αγάπης των δημοσιογράφων του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA και συγκεντρώνει έως τις 10 Δεκεμβρίου παιχνίδια για
Περισσοτερα

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μιας θέσης ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,…

Περισσοτερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Απολύμανση – Μικροβιοκτονία σε Δημοτικά κτίρια και χώρους του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για την  κάλυψη εξαιρετικά επειγουσών αναγκών που προέκυψαν κατόπιν της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Περισσοτερα
                                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας για την  «Ανάθεση σε ιδιώτη κτηνίατρο της φροντίδας αδέσποτων ζώων (γατιά) ηλεκτρονική σήμανση, αντιλυσσικό εμβολιασμό, στείρωση» για 1 (ένα) έτος, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Προστασίας Δημόσιας  Υγείας της Δ/νσης Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος του Δήμου. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Περισσοτερα
                                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την  παροχή υπηρεσίας που αφορά την «Ενοικίαση σαρώθρων καθαρισμού, πατακίων - χαλιών », για 10 (δέκα) μήνες από την σχετική Απόφαση ανάθεσης Αντιδημάρχου, για τις  ανάγκες της Δ/νσης Αθλητισμού ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Περισσοτερα
Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης για την πρόσληψη για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου 26 ατόμων στα Προγράμματα "Άθληση για Όλους". ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Περισσοτερα
Ο Δήμος Νίκαιας- Αγ. Ιωαν. Ρέντη Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» Εκτιμώμενης αξίας 790.322,58 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΜΕΛΕΤΗ ΜΕΡΟΣ 1οΜΕΛΕΤΗ ΜΕΡΟΣ 2οΜΕΛΕΤΗ ΜΕΡΟΣ 3οΤΕΥΔΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝΣΧΕΔΙΟ 1ΣΧΕΔΙΟ 2ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Περισσοτερα
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 32821/20-11-2020 εγκύκλιο   Το ωράριο λειτουργίας για όλα τα ΚΕΠ της χώρας διαμορφώνεται από 07.30 έως 15.30, ενώ η εξυπηρέτηση των πολιτών που θα προσέρχονται θα πραγματοποιείται ΔΕΥΤΕΡΑ –ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 07.30  μέχρι τις 15.00.   Η προσέλευση των πολιτών θα γίνεται αυστηρά κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης (ραντεβού) ώστε να
Περισσοτερα
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς  9η Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ. Α΄/19.07.2018), με την από 11.03.2020 ΠΝΠ ΄΄ Κατεπείγοντα μέτρα  αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης
Περισσοτερα

Καλείστε να προσέλθετε στην 42η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την 24η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ. κεκλεισμένων των θυρών,…

Περισσοτερα
Καλείστε να προσέλθετε στην 41η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 24η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 π.μ. κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στo συνημμένο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σε
Περισσοτερα