Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγ.Ι. Ρέντη διοργανώνει δυο δράσεις στον χώρο της (Μπιχάκη 15)  για μαθητές Δημοτικού. Η «Πρόσκληση για την…

Περισσοτερα

Περιληπτική Διακήρυξη Διακήρυξη Απόφαση Ο.Ε. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης Μελέτη

Περισσοτερα

Διακήρυξη Απόφαση 60/2023 Οικονομικής Επιτροπής Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης Τεχνική Περιγραφή

Περισσοτερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ αριθ.: ΣΟΧ 220/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) Αίτηση Πρόσληψης Υπεύθυνη Δήλωση για πρόσληψη Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επαναπρόσληψης

Περισσοτερα