Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη για τον εορτασμό της θρησκευτικής εορτής της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου πρόκειται να…

Περισσοτερα
Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Νίκαιας -Αγίου Ιωάννη Ρέντη για τον εορτασμό της θρησκευτικής εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου πρόκειται να διεξάγει εμποροπανήγυρη, σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του Δήμου και την ισχύουσα νομοθεσία στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2024 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση άδειας συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 26/07/2024
Περισσοτερα
Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Νίκαιας -Αγίου Ιωάννη Ρέντη για τον εορτασμό της θρησκευτικής εορτής του Αγίου Φανουρίου πρόκειται να διεξάγει εμποροπανήγυρη, σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του Δήμου και την ισχύουσα νομοθεσία στις 26 & 27 Αυγούστου 2024. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση άδειας συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 26/07/2024 στο
Περισσοτερα

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η…

Περισσοτερα

Με εκπροσώπους της  Αρμένικης Εθνικής Επιτροπής και του Πολιτιστικού Κέντρου και Σχολείου «ΖΑΒΑΡΙΑΝ» συναντήθηκε ο Δήμαρχος της πόλης Κωνσταντίνος Μαραγκάκης με στόχο την ανταλλαγή προτάσεων ενίσχυσης δεσμών μεταξύ…

Περισσοτερα

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια αναλώσιμων για τους ψηφιακούς, αναλογικούς ταχογράφους των οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη», χρονικής διάρκειας από την…

Περισσοτερα

  Με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, ο Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης συναντήθηκε με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Νίκαιας.…

Περισσοτερα

Ο Δήμαρχος του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη Προκηρύσσει Διεθνές Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια λιπαντικών…

Περισσοτερα
Σας καλούμε σε Κατεπείγουσα Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 6 παράγραφος 5 του Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/06-10-2023), σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 182/26-01-2024 Εγκυκλίου 98 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) του Υπουργείου Εσωτερικών
Περισσοτερα