Ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων με αρ. κυκλ. ΜΕ-85852 , KHΟ-4244 , KHY-6322 , ΚΗΥ-6481 , ME-120442 , ΚΗΥ-6543 , ΚΗΥ-6341» για ένα μήνα για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη .
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω επισκευή με τ΄ ανταλλακτικών για το σύνολό της μέχρι την Πέμπτη 30/04/2020 και ώρα 10:00π.μ., βασισμένη στις προϋποθέσεις των Δελτίων Τεχνικής Επιθεώρησης & Επισκευής Οχημάτων-Μηχανημάτων του Τμήματος Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, ποσού ύψους 2.049,84€ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Author

Comments are closed.