Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 8 και 9 του Ν5056/2023 (ΦΕΚ 163΄/Α΄/06-10-2023), που θα διεξαχθεί την Τρίτη 2 Ιουλίου 2024 και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νίκαιας (Γερβασίου Γρεβενών 5-7, 1οςόροφος), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση παράτασης χρονικής διάρκειας της με αρ. 47555/23-12-2022 σύμβασης που αφορά στη μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ».
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατακόρυφης σήμανσης (Τοποθέτηση καθρέφτη) στην συμβολή των οδών Κ.Γέμελου & Αρκαδίου, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.
  3. Έγκριση του Πρακτικού της 03ης-06-2024 της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, για τη διεξαγωγή του φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου, εντός του ΚΑΤΡΑΚΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ, που βρίσκεται επί των οδών Μάνου Κατράκη και Κυράς της Ρω, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας της Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη.
  4. Δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, κατά του κατηγορούμενου Ιωάννη Λαζόπουλου, στην υπόθεση που συζητείται ενώπιον του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά κατά την δικάσιμο της 11-07-2024 και σε κάθε δικάσιμο ύστερα από τυχόν αναβολή.
  5. Άσκηση αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά για καταγγελία της μίσθωσης του ακινήτου που βρίσκεται στο «Πάρκο Ειρήνης», λόγω μη καταβολής μισθωμάτων.
  6. Άσκηση αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά για καταγγελία της μίσθωσης του αναψυκτηρίου «Παλιό Βυρσοδεψείο», λόγω μη καταβολής μισθωμάτων.
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μη έκδοση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 19,89 τ.μ. για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» που βρίσκεται στην οδό ΚΥΠΡΟΥ αρ. 108, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας για το έτος 2024, κατόπιν αιτήσεως της κ. ΑΣΩΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ.
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ στον μισθωτή κ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για το περίπτερο που εκμεταλλεύεται στην οδό Π.ΡΑΛΛΗ 486, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2024.
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στο δικαιούχο περιπτέρου κ. ΚΟΦΙΝΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται στην οδό Π.ΡΑΛΛΗ 486, στη Δημοτική Ενότητα ΝΙΚΑΙΑΣ του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2024.
  10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 3,74 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κ. ΠΑΠΑΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται στην οδό Π. ΜΕΛΑ έναντι 16 στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2024.
  11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ στο μισθωτή κ. ΠΟΛΥΖΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, για το περίπτερο που εκμεταλλεύεται στην οδό Π.ΡΑΛΛΗ 455 στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2024.
  12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ στην εταιρεία «ΕΜ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. ΕΜ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ, για το περίπτερο που εκμεταλλεύεται στην οδό ΚΥΠΡΟΥ & ΠΡΟΥΣΗΣ έξωθεν από το Κηποθέατρο Νίκαιας, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2024.

Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος. Οι εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης θα σταλούν σε όλα τα τακτικά & αναπληρωματικά μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ

Author

Comments are closed.