Σε συνέχεια της με αρ. 29906/14-08-2020  1ης Πρόσκλησης, σχετικά με την «Προμήθεια υφασμάτινων μασκών για την προφύλαξη υπαλλήλων και δημοτών του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη έναντι του Covid-19  αναφορικά με την από 14/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στο με αρ. ΦΕΚ 64/Α’/14-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοίου COVID -19», ο Δήμος μας προβαίνει σε 2η Πρόσκληση προκειμένου να αναθέσει την προαναφερόμενη προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

Author

Comments are closed.