11η Τακτική Συνεδρίαση

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη σύμφωνα με
τις διατάξεις του αρ. 6 του Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α ́/06-10-2023), σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 8182/26- 01-2024 Εγκυκλίου 98 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) του Υπουργείου Εσωτερικών για την λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 και ώρα 8.30 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νίκαιας (Γερβασίου Γρεβενών 5-7, 1οςόροφος), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Author

Comments are closed.