Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 8 και 9 του Ν5056/2023 (ΦΕΚ 163΄/Α΄/06-10-2023), που θα διεξαχθεί την Τρίτη 28 Μαΐου 2024 και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νίκαιας (Γερβασίου Γρεβενών 5-7, 1οςόροφος), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση υποβολής Πρότασης στην Πρόσκληση «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α’ βαθμού με περιαστικά δάση» στον άξονα προτεραιότητας 6 (Α.Π.6) «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024» του Πράσινου Ταμείου.
  1. Έγκριση ή μη σημειακής τροποποίησης της Μελέτης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Γ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ”.
  1. Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και του κ. Κωνσταντίνου Βενέτη.
  1. Διαγραφή χρηματικών ποσών οφειλετών στο Δήμο Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 7,28 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της Πλ. Ελ. Βενιζέλου έναντι του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» που βρίσκεται στην οδό ΚΑΡΑΚΟΥΛΟΥΞΗ αρ. 39 στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας για το έτος 2024, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΠΑΖΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατακόρυφης σήμανσης στην οδό ΦΩΚΙΩΝΟΣ με αρ. 7 στην Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατακόρυφης σήμανσης, τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών στη συμβολή των οδών Μπιχάκη και παραδρόμου Μακρυγιάννη, στην Δημοτική Ενότητα Αγ.Ι.Ρέντη, του Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται στην οδό Π.ΡΑΛΛΗ 180 Α στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2024. 
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 2,25 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται στην οδό ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 92 στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2024.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κ. ΚΑΛΕΡΓΗ ΕΙΡΗΝΗ, για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται στην οδό Ν. ΒΟΤΣΗ & ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2024.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στο δικαιούχο περιπτέρου κ. ΚΟΥΜΠΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται στην οδό ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ αρ. 377 (έξωθεν 26ου Δημοτικού Σχολείου), στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2024.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κ. ΚΡΟΜΥΔΑ ΕΛΕΝΗ, για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται στην οδό ΚΥΠΡΟΥ 52 στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2024.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στο δικαιούχο περιπτέρου κ. ΞΑΝΘΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ, για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται στην οδό ΑΝΩΓΕΙΩΝ έναντι 75 ( επί της Πλατείας Δημοκρατίας), στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2024.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ στο μισθωτή κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, για το περίπτερο που εκμεταλλεύεται στην οδό Π.ΡΑΛΛΗ αριθ. 182 στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2024.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 3,40 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κ. ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται στην οδό ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 283 (πρώην 239-241), στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2024.
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κ. ΤΟΞΙΔΗ- ΜΠΕΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται στην οδό ΚΑΡΑΚΟΥΛΟΥΞΗ 37 Β (επί της πλατείας ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ), στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2024.

Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος. Οι εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης θα σταλούν σε όλα τα τακτικά & αναπληρωματικά μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ

Author

Comments are closed.