Στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής «Κάλυψη» μπορούν να συμμετέχουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες  (άτομα ηλικίας 25-39 ετών) , δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Το πρόγραμμα υλοποιεί ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και τον Δήμο Κορυδαλλού. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 χρόνια και στόχο έχει την  άμεση ενίσχυση νέων έως 39 ετών  προκειμένου να ανταποκριθούν στο κόστος μίσθωσης της πρώτης κατοικίας τους καθώς και η αντιμετώπιση της επισφάλειας στέγασης για τους πλέον ευάλωτους εξ’ αυτών που έχουν χάσει ή κινδυνεύουν να χάσουν την κατοικία τους.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι δεν έχουν ιδιόκτητη πρώτη κατοικία και όσοι έχουν υποβάλει εγκεκριμένη αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στον Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Πιο συγκεκριμένα :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
1. Πολύτεκνες οικογένειες
2. Τρίτεκνες οικογένειες
3. Άτομα με Αναπηρία (67% και άνω)
4. Νοικοκυριά στα οποία έχει κοινοποιηθεί εκτελεστή δικαστική απόφαση έξωσης από ενοικιαζόμενη κατοικία ή διαταγή απόδοσης μισθίου
5.Μονογονεϊκές οικογένειες
6. Οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά
7. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
8. Άτομα ή οικογένειες που φιλοξενούνται σε δομές φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας
9. Άτομα ή οικογένειες που φιλοξενούνται ως μέλη σε νοικοκυριά του ΕΕΕ
Η αίτηση υποβάλλεται στον Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη (Μπιχάκη 8, Αγ. Ι. Ρέντης, 2ος όροφος) από 26/06/2023 έως την 06/07/2023  είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: Kalipsi@nikaia-rentis.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στα τηλ.2132004822, 2132004874 (κα Ωμορφονίδου Άννα).

Κατεβάστε και συμπληρώστε τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

Author

Comments are closed.