Φυτώριο Δήμου

Στο Δήμο μας τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε και λειτουργεί φυτώριο. Η παραγωγή φυτών από την Διεύθυνση  Πρασίνου οδήγησε στην μείωση της ετήσιας δαπάνης για αγορά Φυτικού Υλικού.

Επίσης ένα σημαντικό πλεονέκτημα, ίσως πιο σημαντικό και από τα οικονομικά οφέλη, είναι η παραγωγή υγιών φυτών απαλλαγμένων από οποιαδήποτε ασθένεια ή προσβολή, γεγονός που περιορίζει την εξάπλωση των βλαβερών παθογόνων και ελαχιστοποιεί την ανάγκη για εφαρμογές καταπολέμησης.