Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει

τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Μ.Ε.) για οκτώ (08) άτομα των κάτωθι ειδικοτήτων :

 • Ένα (1) ΠΕ Ιατρών
 • Ένα (1) ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγων- Διατροφολόγων
 • Ένα (1) ΠΕ Φυσικής Αγωγής  ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ (TAE –KWON-DO )
 • Δύο (2) ΤΕ Νοσηλευτών
 • Δύο (2) ΔΕ Ναυαγοσωστών
 • Ένα (1) ΔΕ Αγγειοπλαστικής –Κεραμικής

διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών για την εκτέλεση των έργων «Υλοποίηση Προγραμμάτων Αθλητισμού  της Διεύθυνσης Αθλητισμού» και «Υλοποίηση Προγραμμάτων Πολιτισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Παιδείας».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

από  01/04/2023 έως και 19/04/2023

 • είτε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο email: prosopiko_ekt@nikaiarentis.gov.gr                                                       (Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά  θα πρέπει να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή)
 • είτε ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τους ενδιαφερόμενους πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή,
 • είτε ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ,

                                          στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ,

Π. Τσαλδάρη 10, Τ.Κ. 18450, Νίκαια,

προς το Τμήμα ΙΔΑΧ και Έκτακτου Προσωπικού

υπόψη κ. Πάντσου Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132075285, -226 & -304)

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

 

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1-2023 – (ΨΘΤ0ΩΚΑ-Η40)
 2.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΜΕ 1/2023
 3.  ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 1 ΠΕ/ ΤΕ
 4.  ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 2 ΔΕ / ΥΕ
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

Comments are closed.