Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει

τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Μ.Ε.),

για τρία (03) άτομα, των κάτωθι ειδικοτήτων:

  • Ένας/μία (01) ΤΕ Καθηγητής Πιάνου και Μουσικής Δωματίου και Συνοδείας
  • Ένας/μία (01) ΤΕ Καθηγητής Κόρνου
  • Ένας/μία (01) ΠΕ Καθηγητής Βιολοντσέλου

χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες και όχι πέραν της 30/11/2023,

με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υλοποίηση Προγραμμάτων Πολιτισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Παιδείας» στο Τμήμα Δημοτικού Ωδείου του Δήμου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

από 12/11/2022 έως και 21/11/2022,

ΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο e-mail:  prosopiko_ekt@nikaiarentis.gov.gr

ΕΙΤΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ  στην διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Νίκαια, 3ος όροφος,

Τμήμα Αορίστου Χρόνου  και Έκτακτου  Προσωπικού .

Πληροφορίες στην κα. Αναστασία Πάντσου και στα τηλέφωνα  2132075226 – 304.

 

                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Σ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

 

-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 4-2022
-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΜΕ 4/2022
-ΑΙΤΗΣΗ ΣΜΕ 4/2022
-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Author

Comments are closed.