Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη για τον εορτασμό της θρησκευτικής  εορτής της Αγίας Τριάδας πρόκειται να διεξάγει εμποροπανήγυρη, σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του Δήμου και την ισχύουσα νομοθεσία στις 4 και 5 Ιουνίου 2023.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση άδειας  συμμετοχής  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως τις 23/05/2023 στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων Υπαίθριων Αγορών και Συναφών Δραστηριοτήτων.

Υποβολή αιτήσεων – διαδικασία:

Οι αιτήσεις των συμμετεχόντων για τις αγορές θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Φωτοτυπία βεβαίωσηε δραστηριοποίησης ή φωτοτυπία άδειας υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας

β) Φωτοτυπία πιστοποιητικού υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών

γ) Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, κατά περίπτωση

δ) Εξουσιοδότηση σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης από οποιονδήποτε τρίτο

 

Η πληρωμή του τέλους πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα έναρξης λειτουργίας της αγοράς.

Author

Comments are closed.