Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει προσωπικό δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

για την υλοποίηση της Δράσης

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»,

περιόδου 2021-2022,

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

και συγκεκριμένα:

  • ΕΝΑ (01) ΑΤΟΜΟ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • ΕΞΙ (06) ΑΤΟΜΑ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • ΤΡΙΑ (03) ΑΤΟΜΑ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • ΤΕΣΣΕΡΑ (04) ΑΤΟΜΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: από 31/12/2021 έως και 10/01/2022,

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ,

Π. Τσαλδάρη 10, Τ.Κ. 18450, Νίκαια,

προς το Τμήμα Προσωπικού Αορίστου Χρόνου και Έκτακτου Προσωπικού

(τηλ. επικοινωνίας: 2132075304)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ2 ΔΕ ΥΕ

ΝΙΚΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΡΕΝΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

Author

Comments are closed.