Διεύθυνση: Μπιχάκη 8 Ρέντης

Τηλέφωνα: 213 2123 520, 519, 511,512

e-mail: dpoleodomia@nikaia-rentis.gov.gr