Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη επί πλέον των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί, στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας και κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του, ότι συνεχίζεται η τροποποιημένη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, έως τη λήξη των περιοριστικών μέτρων.

Στόχος της ενέργειας αυτής, είναι η αποφυγή του συνωστισμού στις υπηρεσίες του Δήμου και η προστασία της υγείας των πολιτών, αλλά και των υπαλλήλων του Δήμου, που βρίσκονται στην “πρώτη γραμμή”.

Συγκεκριμένα, πριν κάθε δημότης επισκεφθεί το Δήμο θα πρέπει να έχει κλείσει ραντεβού στη υπηρεσία που επιθυμεί.

1. Πολεοδομία μόνο κατόπιν επικοινωνίας στα τηλέφωνα: 213 2123 511 και 213 2123 512

2. Για το Ταμείο του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση tamiaki@nikaia-rentis.gov.gr.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 2075 317 –316 – 229

3. Για το Τμήμα Εσόδων  στα τηλέφωνα 213 2075 309 – 306 -305 -360 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση esoda@nikaia-rentis.gov.gr  .

4. Για το Πρωτόκολλο στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokolo@nikaia-rentis.gov.gr και στα τηλέφωνα 213 2075 370, 372  και FAX 238.

5. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του Τμήματος Δημοτολογίου θα εκδίδονται  μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα  213 2075 374, 375, 356 και FAX 213 2075 386, για τη Νίκαια και 213 2004 857, 861, 862 για το Ρέντη ή με αποστολή  FAX στα 213 2004 859 ή  στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotologio@nikaia-rentis.gov.gr. Για πληροφορίες σχετικά με τα Μητρώα Αρρένων  μπορείτε να επικοινωνείτε στο mail anast.louizou@nikaia-rentis.gov.gr

Οι πολίτες θα ενημερώνονται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά για την ημερομηνία παραλαβής του πιστοποιητικού.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για έκδοση αντιγράφων παλαιών ληξιαρχικών πράξεων

6. Ληξιαρχείο Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 2075 242, 213 2075 385, FAX, 213 2075 391

7. Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων: 213 2075 359 pr.dimosnikaias@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10

213 2075 300

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΜΠΙΧΑΚΗ 8

213 2004 810, 811

Comments are closed.