Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
213 2075210

e-mail: esotelegxos@nikaia-rentis.gov.gr