Τμήμα αδειοδότησης εμπορικών δραστηριοτήτων

Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Νίκαια 4ος όροφος

Τηλέφωνα: 213 2075 358 – 274

e-mail: tmhma_adempordr@nikaia-rentis.gov.gr

Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων & κινηματογράφων

  • Δικαιολογητικά για χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μέσω του (ΟΠΣ-ΑΔΕ)
  • Γνωστοποίηση λειτουργίας θεάτρων – κινηματογράφων
  • Απλουστευμένη διαδικασία γνωστοποίησης των άρθρων 10,11,12 της Κ.Υ.Α. 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β’/2017)

Δικαιολογητικά για έκδοση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων

Δικαιολογητικά για την θεώρηση του βιβλίου αναφοράς καπνού σε κατ/τα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Άδεια κέντρου διασκέδασης

  • Δικαιολογητικά για την έκδοση κέντρου διασκέδασης

Δικαιολογητικά για την αντικατάσταση άδειας κέντρου διασκέδασης

  • Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας χορήγησης – ανανέωσης λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

Άδεια χρήσης και λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών

Δικαιολογητικά για την χορήγηση βεβαίωσης νομίμων προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος κομμωτή-κουρέα και τεχνίτη περιποίησης  χεριών-ποδιών

Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών (ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης)