Τμήμα Αδειοδοτήσεων Υπαίθριων Αγορών Και Συναφών Δραστηριοτήτων

Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Νίκαια 4ος όροφος

Τηλέφωνα: 213 2075 310, 213 2075 263

e-mail: tmhma_adypagor@nikaia-rentis.gov.gr

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Παραχώρηση με εισοδηματικά κριτήρια του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου

Παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου κατόπιν δημοπρασίας

Εκμίσθωση Δικαιώματος Εκμετάλλευσης Περιπτέρου

Η εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις (γήρας, αναπηρία ή ασθένεια του δικαιούχου κ.λ.π.)

Μετατόπιση περιπτέρου

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Βεβαίωση
δραστηριοποίησης
φυσικών προσώπων

Βεβαίωση
δραστηριοποίησης

νομικών προσώπων

Συμμετοχή
σε εμποροπανηγύρεις

Οι εμποροπανηγύρεις για τον εορτασμό των Ιερών Ναών
που διεξάγονται στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη
είναι οι κάτωθι και αναλυτικά στις εξής ζώνες:

Α΄ΖΩΝΗ : 25 € /μέτρο
Ευαγγελισμός Θεοτόκου 24 & 25 Μαρτίου
Αγ. Ιωάννης Πρόδρομος 28 & 29 Αυγούστου
Γέννηση Θεοτόκου 7 & 8 Σεπτέμβρη
Άγιος Νικόλαος 5 & 6 Δεκέμβρη

Β΄ ΖΩΝΗ: 20 € /μέτρο
Αγία Τριάδα 7 & 8 Ιουνίου
Άγιος Φανούριος 26 & 27 Αυγούστου
Άγιος Φίλιππος 13 & 14 Νοέμβρη

Γ΄ΖΩΝΗ : 15 € / μέτρο
Οσία Ξένη 23 & 24 Ιανουαρίου
Άγιοι Απόστολοι 29 & 30 Ιουνίου

ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ