Τμήματα

Τμήματα Δημοτικού Ωδείου

• Οργάνων (Πιάνου, Κιθάρας, Βιολιού, Βιόλας, Βιολοντσέλου, Φλάουτου, Φαγκότου)

• Τραγουδιού (Μονωδίας, Μελοδραματικής, Σύγχρονου Τραγουδιού)

• Υποχρεωτικών Θεωρητικών

• Θεωρίας, Σολφέζ, Ακουστικών, Αρμονίας, Ιστορίας, Μορφολογίας, Οργανογνωσίας

• Ανώτερων Θεωρητικών

• Ειδικού Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας, Ενορχήστρωσης, Ενοργάνωσης, Σύνθεσης

• Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης Κλασσικής Κιθάρας, Πιάνου, Βιολοντσέλου, Κλαρινέτου

• Μουσικής Δωματίου