Άδεια παραχώρησης χώρου στάθμευσης σε οχήματα ατόμων με αναπηρία

  • Αίτηση παραχώρησης χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος. Συμπληρώνετε την αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω και μαζί με τα παρακάτω συνημμένα την καταθέτετε στο Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφοριακών Μελετών του Δήμου (Γ. Γρεβενων 5 -7 Νίκαια α΄όροφος)

1) Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής

2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως

3) Άδεια Κυκλοφορίας

4) Αναπηρικό Σήμα ή Δελτίο Στάθμευσης Αναπήρου

Δ/νση : Αιγάλεω αρ. 5 & Κάστορος

Τηλ. 213.1603121 – 122-123-124-125-126-127-128

5) Φωτοτυπία Ταυτότητος

6) Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ

 

  • Ανανέωση άδειας παραχώρησης χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος. Συμπληρώνετε την αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω και μαζί με τα παρακάτω συνημμένα την καταθέτετε στο Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφοριακών Μελετών του Δήμου (Γ. Γρεβενων 5 -7 Νίκαια α΄όροφος)

1) Αντίγραφο προηγούμενης απόφασης

2) Φωτοτυπία Ταυτότητας

3) Υπεύθυνη Δήλωση

Comments are closed.