“ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 25683/13-08-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΟΥΣΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ βάσει μορίων 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΟΥΣΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

Comments are closed.