Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης μετά από πράξη υιοθεσίας

Για όλες τις περιπτώσεις απευθυνόμαστε στο Ληξιαρχείο.

Πιο συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής:

α. Για νεογνά-ανήλικους, στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου είναι κάτοικοι οι θετοί γονείς, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση υιοθεσίας.

β.Για ενηλίκους, στο Ληξιαρχείο όπου έχει συνταχθεί η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως τους.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι η δικαστική απόφαση υιοθεσίας και το πιστοποιητικό τελεσιδικίας. Στην περίπτωση που το άτομο που υιοθετήθηκε είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών, εμφανίζεται ο θετός πατέρας ενώπιον του Ληξίαρχου (εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας), ενώ όταν το άτομο που υιοθετήθηκε είναι άνω των 18 ετών μπορεί να κάνει δήλωση το ίδιο το άτομο.

Η κατάθεση της δικαστικής απόφασης πρέπει να γίνει σε 1 μήνα. Μετά την παρέλευση του μήνα απαιτείται παράβολο Δημοσίου 30 ευρώ και μετά την πάροδο 3 μηνών 60 ευρώ.

Author

Comments are closed.