Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόεδρος: Σάμιος Ηλίας (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Αντιπρόεδρος: Λουκίσας Αναστάσιος (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

email: sxolepinik@yahoo.com | τηλ: 2104906021

Τακτικά Μέλη:

Βεντούρη Ζαμπέτα (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Παπαδάκης Μιχαήλ (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Ισαακίδου Κυριακή (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Αγγελή Ελένη (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Σταματιάδης Αντώνιος (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Σταθοπούλου Μαρία (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Μαζαράκης Νικόλαος (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Νίκα Πανδώρα («Δημοκρατική Συνεργασία για την Νίκαια και τον Ρέντη»)

Γάτη Ευαγγελία («Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)

Καραβάς Σπυρίδων- Διευθυντής 4ου Δημοτικού σχολείου Αγ. Ι. Ρέντη

Δήμοβιτς Δημήτριος- Διευθυντής 3ου Δημοτικού σχολείου Νίκαιας

Παρτσινέβελου Άννα – Προϊσταμένη 9ου Νηπιαγωγείου Νίκαιας

Χατόγλου Δάφνη- Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Νίκαιας-Ρέντη

Αναπληρωματικά μέλη:

Μουφλουζέλλη Δήμητρα (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Αραβαντινού-Τσιμπλάκη Μαρία (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Ρεμπέλου Ευανθία (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Αιγινίτη Άννα (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Ιωαννίδου Σταματία (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Σούρτης Αριστείδης («Δημοκρατική Συνεργασία για την Νίκαια και τον Ρέντη»)

Μαριόλα Μαρία («Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)

Φιλιππίδης Αθανάσιος- Διευθυντής 1ου Δημοτικού σχολείου Αγ. Ι. Ρέντη

Μαγαλιού Φρειδερίκη- Διευθύντρια 9ου Δημοτικού σχολείου Νίκαιας

Κατσαδήμα Γεωργία- Προϊσταμένη 17ου Νηπιαγωγείου Νίκαιας

Χρηστάκη- Μούλλερ Μαρία- Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Νίκαιας-Ρέντη