Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόεδρος: Παπαδοπούλου Αρχοντία (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Αντιπρόεδρος: Σταυρόπουλος Βασίλειος (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Διεύθυνση: Γρεβενών 5-7 α΄ όροφος | Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 213 2075 338

email bsxolepi@nikaia-rentis.gov.gr

Τακτικά Μέλη:

Χατζηπαυλίδη Ευαγγελία (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Νικητίδης Ευγένιος (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Νιάκας Αποστόλης (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Φατσή Δέσποινα (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Νάκης Γεώργιος (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Δελής Σωτήριος (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Παπανικολάου Ειρήνη (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Καναβά Βασιλεία («Δημοκρατική Συνεργασία για την Νίκαια και τον Ρέντη»)

Ποζατζίδου Σταυρούλα («Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)

Πριόβολος Ευθύμιος- Διευθυντής 1ου Γυμνασίου Αγ. Ι. Ρέντη

Μηλιάκης Κωνσταντίνος- Διευθυντής 1ο Γ.Ε.Λ. Νίκαιας

Τσέλας Αυγουστής- Εκπρόσωπος μαθητών

Σατολιάς Πέτρος- Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Νίκαιας-Ρέντη

Αναπληρωματικά μέλη:

Παπουτσόγλου Αικατερίνη (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Παπαχαραλάμπους Βασιλική (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Καζαντζίδης Ιωάννης (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Μπακατσέλος Ιωάννης (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Πετραλής Αναστάσιος (“Κίνηση Πολιτών Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη”)

Φαμέλη Ασημίνα («Δημοκρατική Συνεργασία για την Νίκαια και τον Ρέντη»)

Γαλανοπούλου Βασιλική- («Λαϊκή Συσπείρωση Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη»)

Αντωνιάδου Νίκη- Διευθύντρια 1ου Γυμνασίου Νίκαιας

Χαρισιάδης Σπυρίδων- Διευθυντής 1ου Γ.Ε.Λ. Νίκαιας

Τσάκος Γεώργιος- Εκπρόσωπος μαθητών

Μυλωνάς Παναγιώτης- Εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Νίκαιας-Ρέντη