ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη ενδιαφέρεται να αναθέσει την « Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων με αρ. κυκλ. ME-114309 , ΚΗY-6600 , KHY-6466 , ΚΗO4399 , ΚΗO4093 , ΚΗY5994 , ΚΗO4209 , ΚΗH6813 , ΚΗΥ-6303 , ΚΗO6338 , ΚΗH7592 , ME-80613 , KHY-6352 , ΚΗY6586 , ΚΗH8864 , KHY5994 , ΚΗΥ-6574 , KHY-6005 , KHY-6050 , KHY-4461 , ΚΗΥ 6585 , ΚΗΗ 6215 , ΚΗΥ 6325 , KHY-6542 , KHY-6464 , KHY-6072 , KHO-4137 , KHY-6062 , KHY-5966» για ένα μήνα για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του  Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη .

Comments are closed.