ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας  «Συντήρηση και επισκευή με τ΄ ανταλλακτικών των  οχημάτων με αρ. Κυκλ. ΚΗY5958 , ΚΗO4244 , KHY6588 , ΚΗY5992 , KHY-6587 , KHO-4090 , KHO-4228 , ME-100220 , KHY-5736 , KHH-5745 , KHY-5993 , KHY-5994 , KHO-4089 » για ένα μήνα για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του  Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

Author

Comments are closed.