Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 με σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/23-7-2013 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του Ν 4555/19-7-18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 12 του Ν. 4623/19

 

Σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/23-7-2013 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του Ν 4555/19-7-18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 12 του Ν. 4623/19, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 10-12-2019 και ώρα 20.30 μ.μ. στο Δημαρχείο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, με τα εξής θέματα:

 

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου.

 

  1. Έγκριση σχεδίου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» καθώς και του Ν.Π.Ι.Δ. ΔΗ.Κ.ΕΝΙ.Ρ., για το οικονομικό έτος 2020.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜ/ΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Author

Comments are closed.